Inzet sport en bewegen in het sociaal domein: grijp die kans!

Mijn jeugd stond in het teken van sport. Ik keek uit naar elke trainingsavond en elke zaterdag. Ik startte als klein meisje bij de welpjes en tot mijn studententijd was sporten mijn grootste passie. In mijn vrije tijd was ik te vinden op het sportveld. Niet alleen als speler, ook als teamcoach, als vrijwilliger achter de bar, als bestuurslid of als werver van sponsors voor de jaarlijkse geldactie. Ook het revalideren na een knieoperatie hoorde daarbij. Ik genoot van de successen, met als hoogtepunt Nederlands Kampioen worden. Ik leerde daarnaast ook omgaan met slechte (team)prestaties of met een reeks van verliezen. Wat mij boven alles bij blijft is de enorme binding met de mensen en de club. Ik heb ook nu nog vrienden voor het leven die ik via mijn sportvereniging van mijn jeugd heb leren kennen.

Sport en het verenigingsleven daaromheen kunnen zorgen voor een enorme sociale binding. En juist die sociale binding staat steeds meer centraal in de transities binnen het sociaal domein die nu plaatsvinden. Gemeenten vragen van de buurt, van de wijk en van de inwoners dat zij meer samen oppakken, actief zijn en hun steentje bijdragen aan de samenleving. Daar hoort ook bij elkaar helpen als het even tegen zit.

Die ambitie sluit naadloos op aan op wat sport en de vereniging kunnen bieden, dat heb ik zelf aan den lijve mogen ervaren. Sport als ontmoetingsplek, als bindende factor tussen mensen uit verschillende generaties met een diversiteit aan achtergronden en persoonlijke situaties. Waar ouderen en kwetsbare jongeren ook prima een plek kunnen vinden, mits daar het klimaat en de ambitie binnen de vereniging ook voor aanwezig is.

De kracht van binding die ik bij de sport heb gevoeld gun ik ook mijn eigen kinderen. Eigenlijk iedereen. Ook ouderen en kwetsbare jongeren voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is. Ik zou zeggen: ‘Gemeenten en sportsector: grijp deze kans!’

Ik mag op dit moment NISB adviseren over de kracht van inzet van sport en bewegen in het sociaal domein, mede naar aanleiding van de decentralisaties die daar onlangs hebben plaatsgevonden. Kijk hier voor een beschrijving van de opdracht.

Share

Artikel geschreven door

Geef je reactie