Eigen kracht van sociale wijkteams; kunst van het samenspel

Bestuurlijk Nederland gaat dit jaar drastisch op de schop. Er treden nieuwe colleges aan die vorm moeten geven aan één van de grootste hervormingen van de Nederlandse overheid: de decentralisatie van de jeugdhulp, de hervormingen in de Wmo/AWBZ, de Participatiewet en de invoering van passend onderwijs. Gemeenten gaan aan de slag met de ‘participatiesamenleving’ van het kabinet Rutte II, met een sterk beroep op eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers in hun eigen omgeving. De sociale wijkteams lijken in bijna alle gemeenten een belangrijke rol te krijgen in deze verandering.

Ook wij zien de voordelen en de noodzaak van het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Burgerkracht heeft veel potentie, de decentralisaties bieden hier nog meer mogelijkheden toe. Wij zijn vanuit onze betrokkenheid bij het sociaal domein nieuwsgierig geraakt naar de sociale wijkteams die wij in alle gemeenten op zien komen. Zijn die wijkteams zichtbaar in de wijk? En van de wijk? En zijn de teamleden van die wijkteams een mooi samenspel? Met elkaar, maar ook met de inwoners? In onze ogen cruciale elementen om deze wijkteams te laten floreren en een wijk en de bewoners daarbinnen in hun kracht te zetten.

We gunnen anderen net zoveel plezier in hun werk en het samenwerken als wij dat hebben, vanuit ons optimisme. Wij zijn gericht op wat wel kan. Een mooie basis om die wijkteams te laten floreren. Daar begon onze gezamenlijke ambitie en passie. Wij bleken als kwartet een mooi samenspel te zijn, ieder met zijn of haar eigen achtergrond en ervaring. Die klik bracht ons de wil en de motivatie om sociale wijkteams een vliegende start te geven door het combineren van transitie en transformatie. Die behoefte blijkt groot. Wij geven de sociale wijkteams als ondersteuners van eigen kracht ook kennis van hun eigen kracht, een basis om elkaar binnen het wijkteam te kunnen versterken. Wij plaatsen de wijkteams daarnaast in hun context en kijken systemisch naar bestuurlijke-, maatschappelijke- en organisatiebelangen. Met als motivatie nog steeds het laten floreren van die teams.

Op woensdag 4 juni gaan we graag in gesprek met mensen die betrokken zijn bij sociale wijkteams in gemeenten en de behoefte die wij beschrijven herkennen. De wijkteams gaan een veranderproces in, waarbij juist het samenspel cruciaal wordt.
Wij zijn het eens met Frank de Boer: “Spelers winnen wedstrijden, teams worden kampioen”.

Heb je interesse om deel te nemen aan onze ontbijtsessie op woensdag 4 juni van 8.00 – 10.00 uur bij Spaces in Den Haag en met ons de dialoog aan te gaan wat nodig is om wijkteams te laten floreren? Meld je bij één van ons aan!

Wietske Zeper, Nicole Dubois, Wout Gelderloos en Lenneke Wolswinkel

Werkzaam vanuit  UnityOne, de Wijkondernemer en WOLSWINKEL

Share

Artikel geschreven door

Geef je reactie