Zorg & Welzijn


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) speelt een belangrijke rol bij de hervorming van de langdurige zorg. Gemeenten, instellingen, zorgverzekeraars en informele zorg gaan met elkaar aan de slag om de hulp en zorg voor mensen op maat in te richten en beter te maken. De cliënt zelf moet hierbij zelf aan tafel zitten in het ontwikkelproces: die weet immers zelf het beste wat zijn problemen of vragen zijn en welke oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden. 

WOLSWINKEL kan ondersteuning bieden bij al deze ontwikkelingen in zorg en welzijn. Zij heeft zelf vanuit het implementatieteam van de Wmo van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met gemeenten de Wmo neergezet. Daarna is zij als adviseur op verschillende manieren betrokken geweest bij de implementatie van de veranderingen die gepaard gaan met de hervorming van de langdurige zorg. Haar praktijkgerichte insteek komt bij al deze ontwikkelingen goed tot recht.

Hieronder een aantal voorbeelden:

Referenties

Senior adviseur Welzijn Nieuwe Stijl / Wmo en langdurige zorg > Meer over dit project
Procesbegeleider Regionale Sociale Agenda’s gemeenten in provincie Noord-Holland > Meer over dit project
Senior adviseur Wmo en langdurige zorg bij het ministerie van VWS > Meer over dit project