Sport


WOLSWINKEL is overtuigd van de maatschappelijke en educatieve waarde van sport. In haar adviestrajecten komt dit ook tot uiting. Lenneke Wolswinkel deed bijvoorbeeld samen met het onderzoeksteam vanuit DSP-groep onderzoek naar de pedagogische kracht van sport(verenigingen) in wijken en buurten. Sport speelt, in de buurt of bij de sportvereniging, een belangrijke verbindende rol en kan bijdragen aan gezond opgroeien.

Ook heeft zij als projectleider sport-zorgtrajecten bijgedragen aan de doorontwikkeling van de inzet van sport bij hulpverleningstrajecten. De kracht van sport en het focussen op de mogelijkheden van jongeren in plaats van op hun problemen kunnen bijdragen aan de groei van jongeren en bevordert hun participatie in de maatschappij.

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten van WOLSWINKEL op het terrein van de sport.

Referenties

Senior adviseur/onderzoeker bij onderzoek naar pedagogische kracht wijken en buurten > Meer over dit project 
Projectleider sport-zorgtrajecten > Meer over dit project 
Beleidsmedewerker directie Sport van het ministerie van VWS > Meer over dit project