MET OOG VOOR DE KRACHT VAN MENSEN

WOLSWINKEL is door Lenneke Wolswinkel opgericht om vernieuwingen te realiseren in het sociaal domein. Vanuit een jarenlange ervaring bij overheden en instellingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau biedt zij advies en project- en programmamanagement op maat op de terreinen jeugd, onderwijs, zorg, welzijn en sport. Daarnaast verzorgt zij trainingen en teamcoaching. Opdrachtgevers zijn met name overheden, jeugdhulp-, zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs.

Advies & Projectmanagement

WOLSWINKEL biedt advies & projectmanagement op maat en legt daarbij altijd de verbinding tussen strategie en praktijk. Als projectleider en programmamanager weet Lenneke Wolswinkel daarnaast partijen en mensen te verbinden.

Lees verder

Training &
Teamcoaching

WOLSWINKEL geeft trainingen aan teams, vaak in een veranderende omgeving. Met teamcoaching helpt zij teams in hun teamontwikkeling en het bepalen van een gemeenschappelijke focus. Een optimale inzet van ieders talenten staat hierbij centraal. 

Lees meer

Werkterreinen
Sociaal domein

WOLSWINKEL is actief op de terreinen jeugd, onderwijs, zorg, welzijn en sport. In haar projecten staan de vernieuwingen in het sociaal domein centraal. Zij zoekt verbindingen tussen de domeinen, ook met het veiligheidsdomein.

Lees meer

Over
Wolswinkel

WOLSWINKEL biedt maatwerk en  puur commitment. Lenneke Wolswinkel combineert een professionele aanpak met persoonlijke betrokkenheid. Wilt u meer weten over aanpak, werkervaring en de expertise van WOLSWINKEL?

Lees meer