Training & teamcoaching


WOLSWINKEL geeft trainingen aan teams. In het sociaal domein verandert er op dit moment veel. Dit vraagt veel van teams van professionals als het gaat om nieuwe manieren van denken en werken. WOLSWINKEL kan hierin ondersteuning bieden, door bijvoorbeeld trainingen te geven aan zorgprofessionals en docenten in het onderwijs. Ook geeft zij trainingen aan beleidsmakers en managers die veranderingen binnen de organisatie doorvoeren. Specialiteit binnen haar trainingen is teamcoaching, waarbij zij teams kan helpen in hun teamontwikkeling en het bepalen van een gemeenschappelijke richting. Een optimale inzet van ieders talenten staat hierbij centraal. Hieronder een aantal voorbeelden hiervan. Voor een uitgebreid overzicht zie ook Over Wolswinkel.

Trainingen teamontwikkeling binnen het onderwijs

In samenwerking met OAB Dekkers en Schouten & Nelissen was Lenneke actief als trainer voor het Albedacollege. Zij gaf tweedaagse trainingen teamontwikkeling aan teams van docenten. De trainingen waren gericht op het versterken van de teams en het zo optimaal mogelijk inzetten van ieders talenten en expertise.

Trainingen teamontwikkeling jeugd, zorg en welzijn

Lenneke geeft trainingen aan professionals in het sociaal domein. Zij ondersteunt bij het zich eigen maken van de nieuwe manier van werken die gepaard gaat met de transities in het sociaal domein. Ook ondersteunt zij managers in het begeleiden van deze veranderingen.