Onderwijs


Er gebeurt veel in het onderwijs. Ieder kind verdient goed onderwijs. Een goede aansluiting tussen de jeugdzorg en het onderwijs is daarbij cruciaal. Passend onderwijs is een actuele ontwikkeling die hier probeert op in te spelen.  

WOLSWINKEL is veel actief op het snijvlak tussen onderwijs en zorg. Daarnaast begeleidt zij verandertrajecten die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hieronder een voorbeeld van het innovatieve project Netwerkschool, waarbij Lenneke Wolswinkel de rol van programmamanager vervult.

Programmamanager Netwerkschool

De Netwerkschool is een vernieuwend onderwijsconcept in het MBO. De Netwerkschool staat voor  beter onderwijs met lagere kosten. Dat is het ultieme doel van de Netwerkschool. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft vijf scholen in Nederland laten starten met een experiment om dit onderwijsconcept uit te voeren. Lenneke Wolswinkel is als programmamanager actief bij Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp. Zij draagt vanuit die rol zorg voor de voortgang van het project en de implementatie van het nieuwe concept. Thema’s zijn onder andere de samenwerking en verbinding met partners als gemeenten en instellingen vanuit welzijn en zorg, meer maatwerk en flexibiliteit, het realiseren van een ICT-fundament en het bevorderen van het ondernemerschap. Een ander onderdeel waar Lenneke een belangrijke rol in speelt is de cultuurverandering die gepaard gaat met de implementatie. Het experiment loopt tot augustus 2014.