Jeugd


Binnen de jeugdhulp zijn veel veranderingen gaande. De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning en zorg voor jeugdigen gaat na invoering van de Jeugdwet in 2015 volledig over naar gemeenten. Deze ontwikkeling heeft veel consequenties. Van wettelijke kaders tot financiering tot uitvoeringspraktijk.

De decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten is een belangrijke ontwikkeling binnen het sociaal domein. Jeugdhulp vraagt om een integrale levensbrede aanpak, zeker in situaties waar veel verschillende partners betrokken zijn en waar sprake is van multiproblematiek.

WOLSWINKEL heeft  veel ervaring met verandertrajecten binnen de jeugdhulp. Zij heeft die ervaring en expertise opgebouwd via projectleidersrollen vanuit de overheid (gemeente, provincie of rijksoverheid) en vanuit instellingen die actief zijn binnen de jeugdhulp. Zij helpt instellingen en professionals bijvoorbeeld met het realiseren van nieuwe manieren van werken en denken, via adviezen, via projectleiding en via trainingen.

Hieronder een greep uit haar opdrachten op het terrein van de jeugdhulp.

Referenties

Adviseur Programma ‘Cliëntenparticipatie in de jeugdzorg’ > Meer over dit project
Projectleider ‘Eén gezin, één plan’ in regio Utrecht > Meer over dit project 
Projectleider Wraparound care ten behoeve van een effectieve aanpak multiprobleemgezinnen in gemeente Utrecht > Meer over dit project
Projectleider van Evaluatieonderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin  > Meer over dit project