Werkterreinen

INTEGRALE LEVENSBREDE AANPAK

 
WOLSWINKEL is actief op de terreinen jeugd, onderwijs, zorg, welzijn en sport. Er speelt op dit moment veel op deze terreinen. Het is een uitdaging om in de transities op het gebied van jeugd, werken naar vermogen, hervorming van de langdurige zorg en de invoering van passend onderwijs samenhang aan te brengen. De beoogde maatschappelijke effecten van deze veranderingen vragen immers om een integrale levensbrede aanpak. 

Jeugd

Binnen de jeugdhulp zijn veel veranderingen gaande, waaronder de transitie naar gemeenten. WOLSWINKEL begeleidt vanuit zowel rijksoverheid, provincies als gemeenten projecten die de transitie van de jeugdhulp direct raken.

Lees verder

Onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg is daarbij belangrijk. WOLSWINKEL werkt van dichtbij mee aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en benut kansen om dit te realiseren.

Lees meer

Zorg & Welzijn

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid voor ondersteuning van hun burgers. De Wmo speelt een belangrijke rol bij de hervorming van de langdurige zorg. WOLSWINKEL is van dichtbij betrokken bij deze hervormingen.

 Lees meer

Sport

WOLSWINKEL is overtuigd van de maatschappelijke en educatieve waarde van sport. Sport speelt vaak een verbindende rol, in de buurt of bij de sportvereniging. Op landelijk en lokaal niveau is WOLSWINKEL actief op dit terrein.

Lees meer