Over Wolswinkel


WOLSWINKEL is door Lenneke Wolswinkel opgericht om vernieuwingen te realiseren op de terreinen jeugd, onderwijs, zorg, welzijn en sport. WOLSWINKEL ondersteunt bij het implementeren van een andere manier van werken en denken die gepaard gaan met deze vernieuwingen. Niet alleen in adviestrajecten of via project- en programmamanagement, maar ook via het geven van trainingen. Opdrachtgevers zijn met name overheden, jeugdhulp-, zorg- en welzijnsinstellingen en het onderwijs.

MD12315X © Marilène Dubois

Wie is Lenneke Wolswinkel?

Lenneke Wolswinkel heeft in haar werkende leven al een rijke staat van dienst opgebouwd in het begeleiden van omvangrijke maatschappelijke projecten op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau. Als expert op het sociaal domein participeert zij actief in alle transities die nu plaatsvinden in de jeugdhulp, de langdurige zorg en de invoering van passend onderwijs – en uiteraard de verbinding daartussen. Daarnaast geeft het haar energie om teams te begeleiden die in een verandertraject zitten of die meer uit zichzelf willen halen.

Lenneke woont in Den Haag, is getrouwd met Maarten en trotse moeder van David en Anna. Familie en vrienden zijn voor haar erg belangrijk. Verder houdt Lenneke van lezen (het liefst in combinatie met lekker eten en drinken), van goede (Deense) tv-series en kan ze eigenlijk geen jaar zonder wintersport. Zie voor een impressie ook Lenneke’s about.me.

Het ontstaan van WOLSWINKEL

De eerste jaren van haar carrière werkte zij op verschillende plekken binnen de rijksoverheid. Zij vervulde onder meer een belangrijke rol als spil binnen het implementatieteam voor de invoering van de Wmo. Vanuit de behoefte om beleid ook in de praktijk tot een succes te maken, heeft zij de overstap naar de advieswereld gemaakt. Zij werkte bijna vijf jaar met veel bevlogenheid en plezier voor DSP-groep. Bij DSP-groep fungeerde zij jarenlang als senior adviseur en als teamleider van het team jeugd & onderwijs. Het eigen ondernemerschap ging kriebelen, waarop zij in 2012 besloot WOLSWINKEL op te richten. Sindsdien werkt zij als eigen ondernemer en heeft zij alweer een divers palet aan opdrachten vervuld: van programmamanager tot het schrijven van strategisch advies en als begeleider van teams in de zorg en in het onderwijs. Zie ook haar volledige CV en haar portfolio waarin verschillende relevante projecten van Lenneke Wolswinkel zijn beschreven.

De filosofie van WOLSWINKEL

WOLSWINKEL brengt filosofie in de praktijk. Of het nu een adviesopdracht voor het rijk is of een implementatierol bij een gemeente of instelling: bij elke klus die Lenneke doet legt zij de verbinding tussen strategische beleidsontwikkeling en praktijkgerichte oplossingen. Lenneke combineert een rustig en prettig voorkomen met een enorme betrokkenheid en gedrevenheid om resultaten te realiseren. Zij heeft evenveel oog voor mensen als voor de te bereiken doelen. Kortom: puur commitment.

Voor zichzelf vindt zij het belangrijk dat zij bij elke opdracht niet alleen kennis en ervaring brengt, maar ook altijd weer iets leert.

WOLSWINKEL = een netwerk

Lenneke heeft een groot netwerk van enthousiaste experts om zich heen – van zzp-ers tot beleidsmedewerkers en managers bij de overheid, van teamcoaches tot verandermanagers en van whizz-kids en schrijvers tot teamleiders in de zorg. Afhankelijk van de klus gaat zij directe samenwerkingsverbanden aan. Als het gaat om teamontwikkeling en verandermanagement heeft zij een samenwerkingsrelatie met UnityOne, voor meer informatie over het gezamenlijke initiatief gericht op sociale wijkteams zie De knop om. Als het gaat om advies aan gemeenten over nieuwe taken op zorg en welzijn heeft zij een samenwerking met Zorgmarkt Advies en ZorgVuldig Advies, zie voor meer info www.gemeenteadvies.nl.

Naar CV