Advies & projectmanagement


WOLSWINKEL biedt advies en project- en programmamanagement op maat en is sterk in het ontwikkelen, implementeren én evalueren van beleid en verandertrajecten.

WOLSWINKEL kan ingezet worden als (strategisch) adviseur, waarbij zij bijvoorbeeld strategisch advies kan geven over de in te zetten koers. Haar adviezen zijn altijd toepasbaar in de praktijk.

Ook kan WOLSWINKEL de rol van projectleider of programmamanager uitvoeren, waarbij zij daadwerkelijk veranderingen in de praktijk implementeert. Lenneke Wolswinkel heeft verschillende opleidingstrajecten rondom project- en programmamanagement gevolgd. Zij heeft daarnaast in de praktijk haar kennis en expertise laten zien en doorontwikkeld. Hieronder een aantal mooie voorbeelden van dergelijke rollen in door haar afgeronde danwel lopende projecten. Zie voor een uitgebreid overzicht van ervaring en projecten Over Wolswinkel

Projecten op het terrein van jeugd

Lenneke Wolswinkel heeft verschillende verandertrajecten op het terrein van jeugd begeleid. Zo heeft zij voor gemeenten in de provincie Utrecht en de provincie Utrecht ‘Eén gezin, één plan’ opgezet en de coördinatie van zorg die daaraan gekoppeld is. Zij is van dichtbij betrokken bij de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten en de nieuwe manier van werken die daaraan gekoppeld is. Haar projectleidersrol Wraparound care voor gemeente Utrecht, gericht op een effectieve ondersteuning van multiprobleemgezinnen, was daar een voorbeeld van.

Projecten binnen zorg en welzijn

Lenneke heeft verschillende verandertrajecten begeleid binnen de sectoren zorg en welzijn. Zo heeft zij als adviseur Welzijn Nieuwe Stijl in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verschillende gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen begeleid bij verandertrajecten rond de Wmo en de langdurige zorg. Ook was zij procesbegeleider voor verschillende regio’s van gemeenten bij het opstellen van de Regionale Sociale Agenda’s (RSA’s) in provincie Noord-Holland.

Projecten binnen het onderwijs

Lenneke loopt voorop in vernieuwingen binnen het onderwijs. Zo is zij op dit moment als programmamanager Netwerkschool van dichtbij betrokken bij de vernieuwingen in het MBO-onderwijs, ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.