Portfolio


Beleidsadviseur Sport / Europees Jaar van Opvoeding door Sport

Beleidsadviseur Sport / Europees Jaar van Opvoeding door Sport

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Project:
Beleidsadviseur Sport/ Europees Jaar van Opvoeding door Sport

Lenneke Wolswinkel heeft binnen haar rijkstraineeship gewerkt als beleidsadviseur Sport voor directie Sport van het ministerie van VWS. Zij heeft zich daar met name ingezet voor het Europees Jaar van Opvoeding door Sport (EYES), een samenwerkingsproject met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De meerwaarde van inzet van sport voor de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren stond in dit project centraal.

Share