Portfolio


Adviseur kracht van sport en bewegen in sociaal domein

Adviseur kracht van sport en bewegen in sociaal domein

Opdrachtgever:
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Project:
Adviseur kracht van sport en bewegen in sociaal domein

Op dit moment zijn gemeenten volop aan de slag om de decentralisaties in het sociaal domein (Wmo, Jeugdhulp. Participatie) vorm te geven. De sportsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze decentralisaties en de veranderingen en de transformatie die daarmee gepaard gaan. NISB heeft Lenneke gevraagd om als adviseur mee te denken over de kracht en meerwaarde van sport in de decentralisaties. Het gaat hierbij om visie-ontwikkeling op de rol en kracht van inzet van sport en bewegen in het sociaal domein, inventarisatie van wat er al aan goede voorbeelden beschikbaar is en zorgdragen voor een themapagina op de website van NISB ten behoeve van kennisdeling.

Share