Portfolio


Projectleider Evaluatieonderzoek CJG en advies transitie jeugdzorg

Projectleider Evaluatieonderzoek CJG en advies transitie jeugdzorg

Opdrachtgever:
Gemeente Meppel
Project:
Evaluatieonderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin (vanuit DSP-groep)

Lenneke Wolswinkel is vanuit DSP-groep projectleider geweest van een evaluatieonderzoek naar het functioneren van het Centrum voor Jeugd en Gezin van gemeente Meppel en de daarbij horende samenwerking tussen alle betrokken organisaties. Daarbinnen heeft zij ook een advies gegeven over de nieuwe rol en positie na de transitie van de jeugdzorg, onder andere als het gaat om de veranderingen ten gevolge van de overheveling van de taken rond de jeugdbescherming en jeugdreclassering naar gemeenten.

Share