Portfolio


Projectleider transitie jeugdhulp binnen sociaal domein

Projectleider transitie jeugdhulp binnen sociaal domein

Opdrachtgever:
Gemeente Nieuwegein
Project:
Projectleider transitie jeugdhulp binnen brede sociaal domein

Alle gemeenten zijn druk doende om de transities in het sociaal domein vorm te geven. Gemeente Nieuwegein kiest bewust voor een integrale levensbrede aanpak en een brede toegang van -9 maanden – 100 jaar, waar ook jeugdhulp onderdeel van uitmaakt. Lenneke is als projectleider door de gemeente Nieuwegein ingehuurd en verantwoordelijk voor het voorbereiden van de transitie jeugdhulp en specifiek het ontwikkelen van een visie op hoe de lokale toegang voor jeugdigen en ouders – binnen de brede toegang voor alle inwoners- kan worden ingericht. Lenneke heeft samen met samenwerkingspartners vanuit het brede sociaal domein in de praktijk werkbare concepten ontwikkeld en deels ook al samen met samenwerkingspartners in de praktijk gebracht. Op basis van aanvullende keuzes die zij in een beslisdocument aan de gemeente voorlegt in augustus, maakt de gemeente Nieuwegein definitieve keuzes. Op basis van de besluiten van de gemeente stelt Lenneke in september vervolgens een implementatieplan op (inclusief taken & verantwoordelijkheden in dat plan goed belegd) voor de gemeente Nieuwegein.

Lenneke legt in deze klus verbindingen tussen praktijk en beleid, werkt vanuit de visie van de gezonde wijk en de pedagogische kracht van wijken en zet het aansluiten op de vindplaatsen en basisvoorzieningen centraal (zoals scholen, peuterspeelzalen, kinderopvangcentra, huisartsen, consultatiebureaus, GGD en verloskundigenpraktijken). Haar overtuiging is dat preventie en lichte(re) ondersteuning bijdragen aan vroegsignalering en snelle interventie, waarmee zwa(a)r(der)e zorg voorkomen kan worden. Lenneke draagt in deze klus ook bij aan het schrijven van de jeugdverordening (en keuzes daarbinnen) en het ontwikkelen van sociale wijkteams (- 9 maanden – 100 jaar).

 

Share