Portfolio


Programmamanager en adviseur Netwerkschool

Programmamanager en adviseur Netwerkschool

Opdrachtgever:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
Project:
Programmamanager en adviseur Netwerkschool

De Netwerkschool is een vernieuwend onderwijsconcept in het MBO. De Netwerkschool staat voor  beter onderwijs met lagere kosten. Dat is het ultieme doel van de Netwerkschool. Het ministerie van OCW heeft vijf scholen in Nederland laten starten met een experiment om dit onderwijsconcept uit te voeren. Lenneke Wolswinkel is als programmamanager actief bij Netwerkschool Helicon Opleidingen MBO Velp. Zij draagt vanuit die rol zorg voor de voortgang van het project en de implementatie van het nieuwe concept. Thema’s zijn onder andere de samenwerking met partners als gemeente en zorg, meer maatwerk en flexibiliteit, realiseren van een ICT-fundament en bevorderen van het ondernemerschap. Een ander onderdeel waar Lenneke een belangrijke rol in speelt is de cultuurverandering die gepaard gaat met de implementatie. Het experiment loopt tot december 2014.

Lenneke is daarnaast sinds juli 2014 extern adviseur voor Netwerkschool CIOS Goes/Breda. CIOS Goes/Breda is als volgschool dit schooljaar gestart met het concept de Netwerkschool. Lenneke adviseert als extern adviseur op onderdelen van de Netwerkschool, waaronder cultuurverandering, maatwerk en ondernemendheid.

Share