Portfolio


Adviseur programma ‘Cliëntenparticipatie in jeugdzorg’

Adviseur programma ‘Cliëntenparticipatie in jeugdzorg’

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
Project:
Opsteller programmaplan Zorg voor Jeugd

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een aantal landelijke belangenorganisaties van cliënten in de jeugdzorg heeft Lenneke een programmaplan opgesteld rondom zorg voor jeugd, ‘Naar optimale cliëntenparticipatie in de lokale jeugdzorg’. Dit programmaplan gaat in op de veranderopgave rond de Jeugdwet, toegespitst op de rol van gemeenten, en de rol die cliënten en cliëntenorganisaties daarin kunnen vervullen. Cliëntenparticipatie en een sterk(er)e positie van de cliënt zijn actuele thema’s waarmee gemeenten aan de slag zijn of willen. Dit programmaplan biedt hier handvatten voor aan.

Share