Portfolio


Adviseur in ondersteuningsteam decentralisaties sociaal domein

Adviseur in ondersteuningsteam decentralisaties sociaal domein

Opdrachtgever:
VNG, ministeries van VWS, VenJ en BZK
Project:
Adviseur expertpool ondersteuningsteam decentralisaties sociaal domein

Expert in expertpool van het Ondersteuningsteam van VNG en ministeries van VWS, VenJ en BZK. Het ondersteuningsteam ondersteunt gemeenten bij de decentralisaties Jeugdhulp- en ondersteuning, Wmo en Participatiewet via advies op maat, beantwoorden van vragen en in contact brengen van gemeenten met de juiste experts.

Share